Цими Офіційними правилами премії «Ecommerce. Кращі 2021» (надалі — “Правила” та “Премія”) визначаються умови її проведення та порядок визначення переможців.
1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор - Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ»; адреса: 02121, м. Київ, вулиця Харківське шосе, 201-203, літера 4Г; код ЄДРПОУ 36507036. Організатор конкурсу є власником і адміністратором Електронного маркетплейсу Prom.ua.

1.2. Конкурс - процес визначення переможців у відповідних номінаціях згідно з критеріями відбору, встановлені цими Правилами.

1.3. Нагорода - сертифікат та статуетка, якими нагороджують переможця у відповідній номінації. 

1.4. Учасники - користувачі Електронного маркетплейсу Prom.ua, що зареєстровані в якості продавців на Електронному маркетплейсі Prom.ua та які беруть участь у Конкурсі. Всі Учасники мають відповідати наступним вимогам: 1) 1000 замовлень на Електронному маркетплейсі в період: 01.10.2020 - 31.10.2021; 2) відсоток відгуків позитивних відгуків - не менше 95%. 

1.5. Експерти - спеціалісти Електронного маркетплейсу Prom.ua, які володіють спеціальними знаннями, уміннями, навичками у сфері електронної комерції та обізнані з актуальними тенденціями розвитку ринку електронної комерції. Експерти відзначають найактивніших учасників Електронного маркетплейсу Prom.ua, що підвищують стандарти ринку електронної комерції, сприяють його розвитку та демонструють високий рівень сервісу.

1.7. Список номінантів - список користувачів Електронного маркетплейсу Prom.ua, які є кандидатами на отримання Нагороди у відповідних номінаціях за результатами попереднього відбору серед усіх продавців Електронного маркетплейсу Prom.ua. Попередній відбір у категорії «Високі результати» проходить шляхом обробки статистичної інформації з Електронного маркетплейсу Prom.ua. Попередній відбір у категорії «Експертний вибір» проводять Експерти. У категоріях «Народний вибір» попередній відбір та формування списку номінантів відбувається шляхом подачі Заявок через онлайн-форму на Сайті Конкурсу. Подати Заявку може будь-який користувач Електронного маркетплейсу Prom.ua. 

1.8. Сайт - офіційний веб-сайт Конкурсу, де висвітлюється процес і результати події. Сайт розміщений за посиланням https://premiya.prom.ua/.

1.9. Заявка – реєстраційна форма на сайті Конкурсу, яку заповнює Учасник, який бажає стати номінантом або запропонувати іншого Учасника в якості номінанта в категорії “Народний вибір”. 

1.10. Період (строк) проведення голосування - з 10:00 09 листопада 2021 року до 18:00 22 листопада 2021 року за київським часом..

1.11. Загальний період проведення конкурсу - період, протягом якого розміщується інформація про Конкурс, висуваються номінанти, проходить голосування, визначення переможців в кожній номінації та вручення відповідних нагород. Загальний період проведення конкурсу триває з 21 жовтня 2021 року по 10 грудня 2021 року. Конкурс завершується офіційною церемонією нагородження переможців, яка пройде 10 грудня 2021 року. При цьому, Організатор проведення Конкурсу залишає за собою право на зміну дати і місця проведення офіційної церемонії нагородження Конкурсу, про що буде розміщено відповідне оголошення на Сайті. 

1.12. Категорії та номінації Конкурсу: 

1.12.1. “Високі результати”: 
  • “ТОП Пром-оплат”;
  • “ТОП Підприємець”;
  • “Супервідправник”; 
  • “Суперсервіс”;
  • “Прорив року”;
  • “ТОП для B2B”.
1.12.2. “Народний вибір”; 
  • “Суперпросвітник”.
1.12.3. “Експертний вибір”: 
  • “Раціоналіст”
  • “Провідник спільноти”.

2. ЕКСПЕРТИ

2.1. Довільно обрані представники Організатора. 

3. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ

3.1. Переможці в номінаціях категорії «Високі результати» обираються Організатором на підставі даних Електронного маркетплейсу Prom.ua, таких як (зокрема, але не виключно): відсоток виконанних замовлень на Prom.ua, кількість позитивних відгуків про Учасників як продавців Електронного маркетплейсу Prom.ua, кількість замовленнь на Prom.ua тощо.  

3.2. Переможці в номінації «Народний вибір» обирається з висунутих Учасників шляхом відкритого онлайн-голосування відвідувачами сайту Конкурсу. Перемагає той Учасник номінації, який набрав найбільшу кількість голосів під час онлайн-голосування. Кожен Учасник Конкурсу та кожен відвідувач Сайту може проголосувати за найкращого висунутого Учасника на його думку. 

3.3. Переможці в номінаціях категорії «Експертний вибір» обираються на розсуд Експертів з найактивніших користувачів Електронного маркетплейсу Prom.ua, що підвищують стандарти ринку Електронної комерції, сприяють його розвитку та демонструють високий рівень сервісу. До уваги беруться наступні критерії (зокрема, але не виключно): активність серед користувачів Електронного маркетплейсу Prom.ua, рівень допомоги в розвитку Електронного маркетплейсу Prom.ua тощо. 

3.4. Учасник може стати Переможцем не більше ніж в одній номінації.

3.5. Організатор Конкурсу залишає за собою право на внесення змін (доповнення) переліку категорій, номінацій та критеріїв їх вибору.


4. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

21 жовтня 2021 року - офіційний старт конкурсу. Підготовка списків номінантів у категоріях «Високі результати» та «Експертний вибір». 
21 жовтня 2021 року, 10:00 - початок прийому Заявок в категорії «Народний вибір» 
05 листопада 2021 року, 18:00 - завершення прийому заявок у категоріях «Народний вибір». 
09 листопада 2021 року, 10:00 - початок відкритого голосування у категоріях «Народний вибір». 
13 листопада 2021 року - оприлюднення списків номінантів у категоріях “Експертний вибір”.
22 листопада 2021 року, 18:00 - завершення відкритого голосування у категоріях «Народний вибір». 
23 листопада 2021 року - початок підрахунку голосів та визначення переможців у всіх номінаціях. 
27 листопада 2021 року - завершення підрахунку голосів та визначення переможців у всіх номінаціях. 
10 грудня 2021 року - офіційна церемонія нагородження. 

5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1. По закінченню етапу підрахунку голосів Організатор формує список переможців в кожній категорії номінацій Конкурсу, який після проведення офіційної церемонії нагородження буде розміщений на Сайті. 

5.2. Для вручення Нагород Конкурсу Організатор проводить Церемонію нагородження 10 грудня 2021 року. Про час та місце повідомляється кожен із переможців Конкурсу шляхом надсилання на його офіційну електронну адресу відповідного запрошення або шляхом телефонної комунікації з представником переможця. 

5.3. Організатор залишає за собою право крім офіційного вручення Нагород надання переможцям Конкурсу інших переваг, які є рекламою в розумінні чинного законодавства та направленні на підвищення лояльності користувачів до послуг, які надаються користувачам Електронного маркетплейсу Prom.ua Організатором. 

5.4. Про надання додаткових переваг, які можуть бути надані Організатором, переможці Конкурсу дізнаються від Організатора під час проведення офіційної церемонії нагородження. 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Ці Правила набирають чинності з дати їх опублікування на Сайті. Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Зазначені зміни можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про результати Конкурса. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 

6.2. У разі виникнення ситуації, яка припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором і не підлягає оскарженню. 

6.3. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним або таким, що не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються в силі і продовжують діяти без цього положення, або в разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення про Правила приймається Організатором. 

6.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Користувачами Сайту та/або Учасниками крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

6.5. Організатор конкурсу не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених у цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, діючі на території проведення Конкурсу, інші обставини непідвладні контролю з боку Організатора. 

6.6. Участь у Конкурсі автоматично означає ознайомлення та згоду користувачів Сайту і Учасників (в тому числі,номінантів), з цими Правилами.